OSLAVY MDŽ VE SVĚTĚ

Mezinárodní den žen je oficiálním svátkem v mnoha zemích napříč prakticky všemi kontinenty světa a stejně tak se mu celosvětově dostává menší či větší pozornosti v podobě nejrůznějších oslav, akcí a zvyklostí. Velmi typické je v tomto ohledu především obdarovávání žen květinami a menšími dárky a pořádání různých pochodů, demonstrací a protestů. Na následujících řádcích si můžete přečíst, jak se MDŽ slaví v některých vybraných státech v Evropě, Asii, Africe, Americe a Austrálii.

Spojené státy americké

Je možná trochu paradoxní, že v zemi kde tento svátek vznikl, není Mezinárodní den žen oficiálním svátkem. Přesto je zde poměrně masivně slaven, a to především ve velkých městech, kde probíhají nejrůznější demonstrace, konference, pochody, setkání a fóra. Celý březen je pak v USA takzvaným Měsícem ženské historie (Women’s History Month), v rámci kterého jsou připomínány a vyzdvihovány úspěchy žen, a to jak ty historické, tak ty současné.

Itálie

V Itálii je silně zavedeným zvykem darovat ženám na MDŽ kytici žlutých mimóz. Nedávají je ovšem pouze muži ženám. Darují si je i ženy mezi sebou navzájem, což má vyjadřovat ženskou sílu a vzájemnou solidaritu. Poměrně běžné je také také péct koláče a vařit těstovinové pokrmy s ingrediencemi, které jídlo zbarví dožluta, což má spojitost se žlutou barvou mimózy.

Čína

Čína se může v tomto směru pochlubit jednou hezkou zvláštností. Zatímco ženy jsou oslavovány 8. března, dívkám patří den předchozí. 7. března se tedy v této zemí slaví ještě takzvaný Den dívek. Na samotný Mezinárodní den žen je zaměstnavatelům silně doporučeno (není to však povinné), aby dali ženám půl dne volno. Celospolečensky se potom očekává, že každý muž obdaruje jemu blízkou ženu nějakým dárkem.

Rusko

Rusko je jedna ze zemí, které se mohou pochlubit vskutku dlouhou tradicí oslav MDŽ, které je zde oficiálním svátkem dokonce již od roku 1918. Původní politické propojení se socialismem a komunismem je však již téměř zapomenuto a hlavním rysem tohoto svátku v Rusku je obdarovávání žen nejrůznějšími dárky.

Velká Británie

Ve Velké Británii je ústřední událostí MDŽ třídenní festival nazvaný Ženy světa (v originále Women of the World festival), který se koná v Londýně. Náplní festivalu jsou nejrůznější proslovy, diskuze, přednášky, výstavy a představení zaměřená na rozličná témata a výzvy, kterým ženy po celém světě čelí.

Austrálie

Austrálie slaví Mezinárodní den žen především skrze pochody, které se zde pořádají již desítky let, a to přibližně od začátku 70. let minulého století. Tento svátek se v slaví v celé zemi a velmi časté jsou přednášky, diskuze a rozhovory s významnými ženami ve svých oborech.

Polsko

V Polsku byl Mezinárodní den žen během vlády socialismu slaven obdobným způsobem jako v někdejším Československu. Ženy byly mohutně oslavovány a docházelo k vytváření obrazu silné pracující ženy, která to dělá pro svou zemi. Oslavy byly povinné jak v práci, tak ve školách. Zvykem bylo obdarovávat ženy karafiáty a zbožím, které se obtížně shánělo, jako byly například dámské punčocháče, ručníky nebo káva. V Polsku však MDŽ na rozdíl od našich končin neupadlo v takovou nemilost. Je prakticky úplnou samozřejmostí, že každá žena dostane od každého muže v tento svátek tulipán. To zahrnuje příbuzné, kamarády, známé, sousedy i kolegy z práce. Ve velkých městech je potom zcela běžné, že po ulicích chodí muži s obřími pugéty tulipánů, které rozdávají kolemjdoucím ženám.

Bulharsko

V Bulharsku je Mezinárodní den žen oficiálním svátkem od roku 1944, což je spojeno s nástupem vlády socialismu. Dnes je podstatou MDŽ v této zemi prosté vyjádření náklonnosti a lásky k ženám. Ty dostávají od mužů květiny, bonboniéry a všemožná přání k MDŽ. Je zcela běžné, že ve školách děti obdarovávají učitelky květinami a drobnými dárky a současně v rámci výuky vytváří ručně dělaná přání pro své maminky. Velmi časté je též že zaměstnavatelé rozdávají zaměstnankyním rudé růže.

Indie

V Indii je MDŽ silně spojeno s šířením osvěty v oblastech rovnoprávnosti žen ve společnosti s velmi silným důrazem na problematiku násilí páchaného na ženách. Pořádány jsou pochody, demonstrace, semináře, sbírky a promítání dokumentů a v televizi běží speciální pořady. Důležitou součástí oslav je také připomínání kulturních, ekonomických a politických přínosů žen pro společnost.

Argentina

Mezinárodní den žen a jeho slavení má v Argentině dlouhou tradici, přičemž historicky byl tento svátek v zemi spojen především s obdarováváním žen dárky. 21. století ovšem přineslo prakticky každoroční pořádání demonstrací a protestů, jejichž hlavními předměty jsou zastavení násilí na ženách, rovnocenné platové podmínky a rovné zastoupení žen a mužů ve všech oblastech veřejného života.

Chile

V Chile se MDŽ slaví především skrze průvody, které se konají ve velkých městech, a to především v hlavním městě Santiago de Chile. Účastníci tradičně nosí zelený kapesník, který symbolizuje podporu ženských a reprodukčních práv. Průvody jsou doprovázeny zpěvem a bubnováním a lidé mnohdy nosí velmi propracované kostýmy.

Brazílie

Ačkoliv se v Brazílii můžete na Mezinárodní den žen setkat s všemožnými průvody a demonstracemi, nejedná se v této zemi o hlavní náplň tohoto svátku. V obecné rovině je pozornost lidí soustředěna především na vzdávání holdu ženám jako takovým a jejich kráse. Muži kupují ženám květiny, čokolády, kosmetiku a jiné dárky, což se týká životních partnerek, příbuzných, kamarádek i kolegyň z práce. Děti zpravidla vytváří přání a drobné dárky pro své maminky a sestry. Náctiletí chlapci potom často píšou milostné dopisy svým vyvoleným.

Nepál

MDŽ je v Nepálu státním svátkem. Oslavy probíhají především formou demonstrací a protestů za rovná práva mužů a žen a lepší platové podmínky pro ženy. Centrem dění je pochopitelně hlavní město Káthmándú.

Pobřeží slonoviny

Pobřeží slonoviny se může pochlubit jednou velkou zajímavostí. V rámci důležitých oslav je v této zemi zvykem vytvořit pro danou událost originální vzor látky, který následně v rámci oslav každý obléká. Takovou významnou událostí je v Pobřeží slonoviny i Mezinárodní den žen. Každý rok je vytvořen nový oficiální originální vzor, jehož podoba je zveřejněna několik týdnů před svátkem. Lidé si látku s tím vzorem následně opatří (často svépomocí) a na MDŽ ji začlení do svého oblečení. Vzor je pokaždé zcela typicky vytvořen s výrazných a sytých barev s odkazem na africkou historii. Samotné oslavy zahrnují hlavně pochody, průvody a další akce s důrazem na práva, vzdělání a pracovní podmínky žen.

Madagaskar

I na Madagaskaru se Mezinárodní den žen slaví relativně hojně. Ve větších městech se jedná zpravidla o větší organizované akce (festivaly, pochody, demonstrace) s politickým podtextem. Ve venkovských oblastech je průběh oslav spíše neformální, kdy se ženy oblečou do tradičních šatů a společně tančí v ulicích.

TOPlist